اداره علم سنجی و انتشارات- [اخبار پایگاه]
برنامه کارگاههای زمستان 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه های اداره علم سنجی و انتشارات زمستان 1395
 
 

 

 

 

تاریخ

عنوان

محل برگزاری

9 بهمن

نشانی مطلب در وبگاه اداره علم سنجی و انتشارات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=72.30072.36111.fa
برگشت به اصل مطلب