اداره علم سنجی و انتشارات- [اخبار پایگاه]
برنامه کارگاههای 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۶ | 

  

 

 

 

 

 
 

کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری سال 1395   

 

 

 

تاریخ

عنوان

محل برگزاری

 

26 مهر

 

نشانی مطلب در وبگاه اداره علم سنجی و انتشارات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=72.30072.32013.fa
برگشت به اصل مطلب