اداره علم سنجی و انتشارات- [اخبار پایگاه]
برنامه کارگاهها بهار 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۲۰ | 

کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بهار 1395                                                 

 

      مدرس کارگاه

 

محل برگزاری کارگاه

 

عنوان کارگاه

 

تاریخ

 

 

دکتر قالیچی

 

 

اتاق آموزش ساختمان کتابخانه مرکزی

 

                

                     علم سنجی2

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه اداره علم سنجی و انتشارات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=72.30072.26776.fa
برگشت به اصل مطلب