دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 23 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,111 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ -

در رابطه با نشریات با کارشناسان این واحد تماس بگیرید.

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

در رابطه با انتشارات دانشگاه با کارشناسان این واحد در ارتباط باشید

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

test

test

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

test

test

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تیم علم سنجی و پایش

 

img_yw_news
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

- راهنماهای شناسه های آکادمیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

آیین نامه ها وفرمها

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه کارگاه های پاییز و زمستان ۹۶

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مستندات کارگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خانه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

صفحه اصلی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اصول طراحی پرایمر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه روش تحقیق مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه دوروزه مرور نظام بند ( systematic review)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی کتاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واحدتشویق مقالات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

چاپ کتاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

درباره انتشارات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

درباره علم سنجی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مجلات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ثبت نام

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

با واحد علم سنجی تماس بگیرید.