دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 81 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,869 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: مجلات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مستندات کارگاه‌ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خانه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه ها وفرمها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه کارگاه‌ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: علم سنجی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارگاه‌ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: انتشارکتب - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کتب - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: صفحه اصلی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: واحدتشویق مقالات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارگاههای سال 1393 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اصول طراحی پرایمر - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارگاه روش تحقیق مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارگاه دوروزه مرور نظام بند ( systematic review) - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معرفی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معرفی کتاب - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارگاه های نیمه دوم 1392 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارگاه های برگزارشده در سال 1392 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم ثبت نام کارگاه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تماس و مکاتبه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم ثبت نام - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارگاههای آموزشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه کارگاههای زمستان 1395 - ۱۳۹۵/۱۲/۱ -
:: چاپ آثار علمی - ۱۳۹۵/۹/۳۰ -
:: اسامی مجلات نامعتبر وزارت بهداشت و درمان - ۱۳۹۵/۹/۲۱ -
:: برنامه کارگاههای 1395 - ۱۳۹۵/۷/۲۶ -
:: برنامه کارگاهها بهار 1395 - ۱۳۹۵/۲/۲۰ -
:: تکمیل اطلاعات اعضای هیات علمی - ۱۳۹۵/۲/۱۹ -
:: گواهی شرکت در گارگاههای سال 1394 - ۱۳۹۵/۲/۱۹ -
:: برگزاری کارگاه - ۱۳۹۴/۷/۱۸ -
:: برگزاری کارگاه "استفاده از روش‌های شبیه‌سازی داکینک برای بررسی بر همکنش‌های داروها و پروتئین‌ها " - ۱۳۹۴/۷/۱۱ -
:: کارگاه آموزشی ویرایش مقالات انگلیسی - ۱۳۹۴/۵/۱۷ -
:: تشویق مقالات - ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ -
:: کارگاه کارآزمایی بالینی مرکز تحقیقات بهداشت روان در تاریخ 25/11/93، 2/12/93 و 9/12/93 - ساعت 9:30-7:30 صبح - ۱۳۹۳/۱۱/۴ -
:: کارگاه های آذر و دی مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۳/۸/۲۴ -
:: کارگاه های آذر و دی مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۳/۸/۲۴ -
:: هفتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۳/۸/۲۴ -
:: پنجمین جلسه شورای انتشارات در سال 1393 - ۱۳۹۳/۷/۲ -
:: کارگاه های جستجوی مقدماتی و پیشرفته مقالات - ۱۳۹۳/۷/۲ -
:: آخرین فرصت ثبت نام در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - ۱۳۹۳/۷/۲ -
:: چگونگی پذیرش / تایید چاپ یک کتاب و یا اعطای امتیاز لوگو به کتاب در دانشگاه - ۱۳۹۳/۶/۲۰ -
:: چهارمین جلسه شورای انتشارات در سال 1393 - ۱۳۹۳/۵/۲۲ -
:: معرفی کتب - ۱۳۹۳/۴/۱۱ -
:: کتاب سر عنوانهای موضوعی پزشکی فارسی - ۱۳۹۳/۴/۱۱ -
:: کتاب راهنمای نظام مراقبت بیماریها - ۱۳۹۳/۴/۱۱ -
:: کتاب کتابنامه طب سنتی ایران - ۱۳۹۳/۴/۱۱ -
:: فرهنگ ومصطلحات طب سنتی ایران، جلد ششم - ۱۳۹۳/۴/۱۱ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی