دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 81 | تعداد کل بازدید های مطالب: 11,325 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مجلات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مستندات کارگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خانه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه ها وفرمها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه کارگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

علم سنجی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

انتشارکتب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کتب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

صفحه اصلی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واحدتشویق مقالات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاههای سال 1393

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اصول طراحی پرایمر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه روش تحقیق مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه دوروزه مرور نظام بند ( systematic review)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی کتاب

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه های نیمه دوم 1392

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه های برگزارشده در سال 1392

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ثبت نام کارگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس و مکاتبه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ثبت نام

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاههای آموزشی

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1